Een anti-pestprogramma voor het voortgezet onderwijs?

De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt en test de komende jaren (2019-2021) een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs. Het programma zet in op positieve groepsvorming en het stimuleren van sociale vaardigheden en de sociaalemotionele ontwikkeling van jongeren. De nadruk van het programma ligt op de groep als geheel. 
 
Op dit moment ontwikkelen we innovatief en uitgebreid materiaal voor de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs, waarmee scholen vanaf de eerste week van het schooljaar kunnen werken. Het materiaal bestaat uit themalessen die binnen het mentoraat gegeven worden, verdeeld over de vijf periodes tussen de vakanties.
 
Met een subsidie van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) is het mogelijk om in de periode van 2019-2021 samen met scholen te testen in hoeverre het programma pesten tegengaat door een goede groepssfeer te creĆ«ren. We zoeken dan ook scholen die een jaar lang met dit programma aan de slag willen gaan. Komend schooljaar (2019-2020) zoeken we vier scholen voor een pilot om het programma uit te proberen.